Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni, przy ul. Traugutta 2 – udziela ramach Funduszu Sprawiedliwości nieodpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom a także osobom im najbliższym w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, przy ul. Piłsudskiego 4 w każdy czwartek w godz. od 17:30 do 21:30.

 

W ramach Funduszu działania specjalistów Stowarzyszenia polegają miedzy innymi na: organizowaniu i finansowaniu pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomoc psychologiczna dla świadków.