Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach wychodząc naprzeciw pojawiającym się problemom, będzie kontynuowało w roku 2022 ofertę pomocową z obszaru wspierania rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach
z dorastającym dzieckiem. „Szkoła dla Rodziców – jak rozmawiać z nastolatkiem” jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym młodzieży dorastającej oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Planowany cykl zajęć obejmuje 10 spotkań, trwających po 3 godziny, poprzedzony indywidulaną konsultacją psychologiczną o charakterze diagnozującym. Rozpoczęcie zajęć planujemy na przełomie września/października 2022 r.

 

Warsztaty obejmują tematykę wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt;
 • pragnienie akceptacji;
 • potrzeba decydowania o sobie;
 • przedwczesne zainteresowanie seksem;
 • zachowania ryzykowne – narkotyki, alkohol, nikotyna;
 • niebezpieczeństwa mediów

Poruszane, tematy, moduły:

 1. Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
 2. Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
 3. Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
 4. Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
 5. Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
 6. Wspólne rozwiązywanie problemów.
 7. Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
 8. Spotkanie z młodzieżą.
 9. Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
 10. Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.

Warsztaty mają na celu pomoc rodzicom w zrozumieniu nastolatka oraz w radzeniu z problemami wychowawczymi okresu dojrzewania. Rodzice, którzy zdecydują się na uczestniczenie w zajęciach warsztatowych w ramach „Szkoły dla Rodziców – jak rozmawiać z nastolatkiem” zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobiście z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4 tel. 58 684 02 19 lub tel. 662 016 626 od godz. 9:00 do 12:00 – osoba do kontaktu Kierownik CIK w Kartuzach Pani Anna Kuczkowska.

Zapraszamy do udziału