Informujemy, że Centrum Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej w Gdańsku prowadzi rekrutację do IV edycji programu wczesnej interwencji dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Fred goes Net”.

 

Edycja rozpocznie się na przełomie lutego/marca 2022 r.

 

Rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii program znajduje się w międzynarodowej bazie programów dobrej jakości EDDRA (http://www.emcdda.europa.eu/best-practice). Program jest jednym z najczęściej rekomendowanych przez kuratorów i sędziów zadań do realizacji dla młodych osób, które zostały przyłapane lub odnotowane w związku z piciem alkoholu bądź używaniem narkotyków.

Program jest skierowany do młodzieży w wieku 14 – 18 lat i jest bezpłatny. Proces realizacji składa się z rozmowy kwalifikacyjnej, na którą trzeba się zgłosić wraz z opiekunem prawnym oraz 3 spotkań grupowych, zakończonych wręczeniem certyfikatu ukończenia programu.

 

Udział w programie poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną, na którą umówić się można telefonicznie w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 8:00 do 15:00  pod numerami  telefonów:

 Julia Bąkowska - tel. 666 240 240

Anna Rejkowska – Olszewska - tel. 510 152 445

 

W ramach realizacji zadania w roku 2022 planowana jest realizacja 3 grup warsztatowych „Fred goes net – wczesna interwencja dla młodych osób używających narkotyków”. Zapraszamy do zgłaszania chętnych przez całą edycję do października 2022 r.

 

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności programów rekomendowanych w mniejszych gminach województwa pomorskiego we współpracy z podmiotami zajmującymi się realizacją usług pomocowych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych dla dzieci
i młodzieży.

 

Głównym rezultatem programu ma być przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu oraz dostarczenie wiedzy na temat prawnych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz zmiana postaw wobec używania substancji psychoaktywnych.