Informujemy, że Centrum Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach rozpoczęło rekrutację do Programu profilaktyki uzależnień behawioralnych i chemicznych pn. „LEKCJA:ENTER”, który jest przeznaczony dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat oraz do ich środowiska rodzinnego (opiekuńczego).

 

Bezpośrednimi beneficjentami krótkiej interwencji dotyczącej higieny cyfrowej i profilaktyki uzależnień cyfrowych jest środowisko rodzinne (opiekuńcze) dzieci i młodzieży korzystających z nowych technologii w sposób problemowy. Wskazaniem do realizacji programu jest wzrost potrzeby wsparcia w obszarze wychowania, edukacji dot. higieny cyfrowej, komunikacji z dzieckiem nadużywającym cyfrowych urządzeń ekranowych.

Grupa 8-14 lat to dzieci, które straciły kontrolę nad swoim zachowaniem związanym z używaniem internetu.

Działania interwencyjne, które skierowane są do rodziców/opiekunów dotyczą zmiany zachowań i stawiania granic dziecku, oraz dostarczenia matrycy działań interwencyjnych koniecznych do wprowadzenia w domu – zasady higieny cyfrowej, kontrola rodzicielska, etc.

 

Program warsztatów dla rodziców będzie obsługiwany przez dwóch specjalistów (kobietę i mężczyznę) podczas spotkań cotygodniowych przez okres 5 tygodni.

Udział w bezpłatnym programie poprzedzony jest telefoniczną rozmową kwalifikacyjną, na którą można umówić pod nr tel.: 505 041 459 w godz. od 10:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku.

 

Przewidywalny czas rozpoczęcia edycji warsztatów:

III edycja: marzec/kwiecień 2022 r.

IV edycja: wrzesień/październik 2022 r.

Zapraszamy do udziału