OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rusza kolejna edycja programu PFRON pn. AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że w związku z dalszą realizacją programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2018 osoby niepełnosprawne  (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.

Moduł I:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego,
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • pomoc w zakupie sprzętu specjalistycznego elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,
  • pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
  • pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego  i oprogramowania,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

W 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione oraz zostały poszkodowane w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Wnioski dot. zadań w module I będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w okresie od 2 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku.

Druki  wniosków na dofinansowanie obszarów w module I będą dostępne w marcu 2018 r.

logo PFRON małe

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych