Aktualności nabór wolontariuszy

Nabór kandydatów na wolontariuszy do pomocy dzieciom przebywającym

w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Jeżeli odczuwasz potrzebę pomagania innym i nie wiesz co robić w wolne popołudnia oraz chcesz zdobyć nowe doświadczenia?

Zgłoś się do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

ul. Mściwoja II 20

telefonicznie pod numerem: (58) 685-33-20 wewn. 3

lub przyjdź osobiście - Zespół ds. Pieczy Zastępczej pokój 204

 

Warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • miejsce zamieszkania na terenie powiatu kartuskiego,

Zakres zadań:

  • pomoc w odrabianiu zadań domowych,
  • pomoc w nauce czytania i pisania,
  • pomoc w nauce języków obcych,
  • pomoc w organizacji czasu wolnego dla dzieci.
  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie