AS 2016 - Rusza kolejna edycja programu PFRON pn AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że w związku z dalszą realizacją programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2016 osoby niepełnosprawne  (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.

Moduł I:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,
 • pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Wnioski dot. zadań w module I będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w okresie od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2016 roku. Wnioski dotyczące dofinansowania obszarów w module I będą dostępne po 18.03.2016 r.

Moduł II:

pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej.

Wnioski przyjmowane są:

 • na semestr letni 2015/2016 od 2 marca do 15 kwietnia 2016 r.,
 • na semestr zimowy 2016/2017 w okresie od 1 września do 10 października 2016 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 tel. 58/685 33 20, 684 00 82 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski – moduł II (osoby niepełnosprawne uczące się):

Wniosek do pobrania w PDF (0,5MB):
http://pcpr.kartuzy.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=257027

 • Wersja serwisu bogata graficznie
  Wersja serwisu bogata graficznie