AS 2016 - Przedłużenie terminu składania wniosków dla studentów

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraził zgodę na wydłużenie terminu składania wniosków przez studentów w ramach programu „Aktywny samorząd” do dnia 15 kwietnia 2016 r.

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie