Aktualności - III edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów FLORIANY 2019

 

Szanowni Państwo,

Na prośbę głównego organizatora – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – zachęcam do udziału i promowania III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów  FLORIANY 2019.

Konkurs ma na celu promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Konkurs inspiruje, prezentuje oraz nagradza działania OSP na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwo, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowaniu zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców , integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk. Konkurs docenia również społecznie zaangażowanych pracodawców, którzy swoją postawą i działalnością wspierają strażaków-ochotników.

W ramach konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach,:

1/ projekty realizowane przez OSP samodzielnie

2/ projekty realizowane przez OSP z partnerami.

i w 12 kategoriach

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019r!!!!

Regulamin, elektroniczny formularz oraz więcej informacji na http://floriany.zosprp.pl/

 

Źródło informacji:

Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

tel. 58 32 68 572, faks 58 32 68 563

www.rops.pomorskie.eu

Urzad Marszalkowski

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie