Aktualności - Informacja o naborze do projektu Akademia Aktywności na rok 2017

loga EFS Custom

Informacja o naborze do projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, iż poszukuje kandydatów do projektu „Akademia Aktywności 2017-18” realizowanego ze środków EFS w ramach mechanizmu ZIT RPO WP na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1 „Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Mechanizm ZIT”.


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji oraz  umożliwienie zatrudnienia na rynku pracy.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • wyłącznie osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy, należące do wszystkich poniższych grup:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.

W ramach projektu planuje się:

 1. Doradztwo zawodowe i psychologiczne,
 2. Kursy i szkolenia zawodowe.
 3. Staże i praktyki zawodowe.
 4. Subsydiowane zatrudnienie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo uczestnicząc w szkoleniach i stażu  można uzyskać stypendium w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych (997,40 zł netto).

Wszelkie informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w siedzibie jednostki przy ulicy Mściwoja II 20 (pokój 105) lub pod nr tel. 58 685 33 20 w.  127.

 • Wersja serwisu bogata graficznie
  Wersja serwisu bogata graficznie