Aktualności - rusza nabór wniosków dla studentów w ramach programu PFRON pn. AKTYWNY SAMORZĄD oraz kończy się termin przyjmowania wniosków - MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że w związku z realizacją programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2017 osoby niepełnosprawne  (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.

Od 1 września 2017 r.rusza nabór wniosków w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej. Wnioski przyjmowane będą do 10 października 2017 r. na semestr zimowy 2017/2018.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 30 sierpnia 2017 r. można składać wnioski w ramach Modułu I:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,
 • pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Wnioski dot. zadań można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy ul. Mściwoja I 20 - pokój 105 lub droga pocztową (decyduje data stempla).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58/685 33 20, 684 00 82 lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Wersja serwisu bogata graficznie
  Wersja serwisu bogata graficznie