Aktualnosci - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach poszukuje osoby na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/pracownik administracyjny

Wymagania podstawowe:

 • Zgodne z art. 78.1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • dysponowanie samochodem osobowym
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych – Internet, programy Word, Exel

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Znajomość problematyki pieczy zastępczej
 • Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej
 • Dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu psychologii, pedagogiki, psychotraumatologii

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie obowiązków koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 pkt 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Prowadzenie obsługi administracyjnej działu,
 • Przygotowywanie sprawozdań, prowadzenie rejestrów i baz danych oraz ich aktualizowanie.

Warunki pracy:

 • Praca w wymiarze 1 etatu
 • Praca w młodym, dynamicznym zespole
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji i rozwoju osobistego
 • Stabilność zatrudnienia

Termin składania dokumentów: 19.12.2017 r.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, tel. 58 685-33-20, 58 684-00-82, wewn. 112, 113.

 • Wersja serwisu bogata graficznie
  Wersja serwisu bogata graficznie