Aktualności - Szkolenia dla rodzin zastępczych w 2018 r.

Zgodnie z Państwa sugestiami, w 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach planuje 3 szkolenia specjalistyczna dla opiekunów zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

  1. Piecza zastępcza w kontekście prawa rodzinnego – uprawnienia i obowiązki opiekunów zastępczych, zakres uprawnień rodziców biologicznych, prowadzenie postępowań sądowych, zakres odpowiedzialności opiekunów zastępczych za czyny karalne, ubezwłasnowolnienia pełnoletnich wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie.
  2. Przeciwdziałanie wypaleniu w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej – warsztaty.
  3. Budowanie skutecznego porozumienia z dzieckiem w pieczy zastępczej w oparciu o system wychowawczy.

Wszystkie szkolenia będą odbywały się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, bud. A (sala konferencyjna). Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia poczęstunek kawowy.

Terminy i osoby prowadzące zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej, zostaną również przesłane listownie.

szkolenie clipart

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie