Aktualności - Zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Podstawowe wymagania:

  • Stabilna sytuacja mieszkaniowa, finansowa i zdrowotna
  • Odpowiedzialność, empatia, uczciwość i cierpliwość
  • Gotowość do stawiania czoła problemom i trudnościom związanych z wychowaniem dziecka skrzywdzonego.
  • Dbanie o rozwój zainteresowań dziecka, organizowanie mu wypoczynku i czasu wolnego.
  • Spełnienie warunków formalnych określonych w art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szkolenie dla kandydatów planuje się w drugim kwartale 2018 roku po zebraniu grupy szkoleniowej. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście w siedzibie PCPR w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20 lub telefonicznie 58 685 33 20 wew. 112, 113.

 

dzieciaczki clipart

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie