Aktualności - superwizja dla kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w ramach realizowanego doradztwa metodycznego dla kadry pomocy społecznej zaprasza kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do udziału w superwizji kierowniczej.

Cel superwizji:

Spotkania superwizyjne mają charakter pracy własnej każdego pracownika nad doskonaleniem warsztatu zawodowego, służą również przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Celem superwizji jest pobudzanie rozwoju osobistego do integrowania swoich predyspozycji osobistych i zawodowych i tym samym skuteczne zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów i trudności interpersonalnych oraz podnoszenie jakości pracy całego zespołu poprzez integrowanie i rozumienie zachodzących procesów. W czasie spotkań podejmuje się dyskusję nad konkretnymi przypadkami lub procesami w atmosferze wzajemnej wymiany myśli, refleksji i odczuć co do dynamiki w kontakcie z pracownikami oraz innymi osobami.

Forma realizacji:

Spotkania będą odbywały się w małej, zaufanej grupie, raz w miesiącu w poniedziałki w godzinach 12:30 – 15:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. Konkretne terminy zostaną podane po zebraniu grupy. Organizator zapewni poczęstunek kawowy.

Prowadzący:

Lech Kalita - psycholog, psychoterapeuta, superwizor placówek specjalistycznych oraz zespołu ośrodka pomocy społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obok prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej realizuje projekty badawcze, publikuje i tłumaczy literaturę fachową z zakresu psychoterapii.

Koszt:

Koszt jednego spotkania wynosi 500 zł, do podziału w zależności od ilości uczestników. Nieobecność na spotkaniu nie zwalnia z odpłatności.

Ważne:

Oferta skierowana jest do kadry kierowniczej, nie ma możliwości uczestnictwa pracowników lub doraźnego zastępstwa.
Dodatkowe informacje: PCPR Kartuzy, tel. 58 685 33 20 wew.

Zgłoszenie uczestnictwa do pobrania w PDF ( 0,15MB )

 

superwizja kadra kier

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie