Aktualności - Klub Młodzieżowy w 2018 r.

Po feriach zimowych działalność wznawia Klub Młodzieżowy działający przy PCPR dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Pierwsze zajęcia po przerwie odbędą się 13 lutego 2018 roku w godzinach 16 – 19 w salce konferencyjnej przy PCPR.

Opiekunów dotychczasowych uczestników, jak i nowe osoby chętne prosimy o wypełnienie i dostarczenie do PCPR formularza zgłoszeniowego do 5 lutego 2018 r.

W ramach zajęć klubowych odbywają się warsztaty socjoterapeutyczne oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne.

Spotkania maja na celu przygotowanie do procesu usamodzielnienia, poprawę funkcjonowania społecznego młodzieży, przekazanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, profilaktykę uzależnień.

Zajęcia prowadzone są przez 3 trenerów (psychologa i pedagogów) w małej, kameralnej, zamkniętej grupie (do 15 osób).

Formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnika do pobrania w PDF ( 0,2MB )

 

klub młodzieżowy clipart

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie