Aktualności - Program Dobry Start - 300 dla ucznia

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program obejmuje  dzieci przebywające w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Przez szkołę rozumie się szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.                                     300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu  oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka).

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. Wnioski w formie papierowej należy składać w Dziale świadczeń i pomocy instytucjonalnej pokój nr 208 , nr tel. 58 685-33-20 wew. 2. w  terminie  od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” do pobrania (tutaj PDF-0,4MB).

 

Poradnik Dobry Start - pobierz (PDF - 0,5MB)

 

 Plakat Dobry Start

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie