Aktualności - Ruszył nabór wniosków dla studentów w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD

OFERTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ruszył nabór wniosków dla studentów w ramach programu PFRON pn. AKTYWNY SAMORZĄD 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że do 10 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

-   posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

- aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20 - pokój 105 lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58/685 33 20, 684 00 82 wew. 127 lub 128 oraz na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie