Aktualności - nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 23 maja 2019 roku godz. 9:00

Miejsce: sala konferencyjna PCPR, ul. Mściwoja II 20 bud. B (przy parkingu)

Szkolenie obejmuje 50 godzin zajęć prowadzonych metodami aktywnymi w godzinach 9:00 – 14:00, w przypadku par wymagany udział obojga małżonków.

Po odbyciu szkolenia teoretycznego organizator kieruje na staż do funkcjonującej zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji niezawodowej rodziny zastępczej prosimy o kontakt z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, celem odbycia wstępnej rozmowy informacyjnej oraz rozpoczęcia procedury do dnia 10 maja 2019 roku.

Kontakt:
68 685 33 20 wew. 113 – kierownik Zespołu Dominika Sowa-Klejna
58 685 33 20 wew. 112 – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy

dzieci clipart

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie