Galeria 2014 - Spotkanie dla rodziców dzieci z autyzmem

W dniu 20 lutego br. w siedzibie tutejszego Centrum odbyło się spotkanie rodziców, opiekunów oraz pracujących z osobami autystycznymi w ramach programu "Zrozumieć Autyzm" Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom.

W spotkaniu uczestniczyło wiele rodziców dzieci autystycznych, którzy mieli możliwość pozyskania informacji dotyczących tej choroby bezpośrednio od psychologów, terapeutów i specjalistów bioroących udział w prelekcji.

Skala problemów związanych z kształceniem i rehabilitacją dzieci z autyzmem oraz żywe zainteresowanie przybyłych osób zaowocowało decyzją o utworzeniu stowarzyszenia, które będzie działać na terenie powiatu kartuskiego.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania.

widok na salę wraz z uczestnikami szkolenia i prowadzącymi

zbliżenie na prowadzącą spotkanie

zbliżenie na dwóch prowadzących spotkanie tłumaczących coś obecnym rodzicom na sali

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie