Aktualności

Aktualności - Zapraszamy do składania ofert przeprowadzenia diagnozy psychofizycznej

Aktualności - Zapraszamy do składania ofert przeprowadzenia diagnozy psychofizycznej - Czytaj więcej...

Aktualności - Zapraszamy do składania ofert na stanowisko ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Aktualności - Zapraszamy do składania ofert na stanowisko ds. rodzinnej pieczy zastępczej - Czytaj więcej...

Aktualności - Komunikat w sprawie kart parkingowych

W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz  niektórych innych ustaw (druk nr 2774), wydłużając tym samym do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem  1 lipca 2014 r.

  • Wersja serwisu bogata graficznie
    Wersja serwisu bogata graficznie