Uchwała nr XXXVII/353/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku (PDF-0,3 MB)

 

Uchwała nr XXXIX/376/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/353/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku (PDF - 0,3 MB)

 

Uchwała nr XLIII/402/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30.08.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/353/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku (PDF-0,3 MB).

 

Uchwała nr XLV/425/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 04.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/353/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku (PDF-0,3MB).

 

Uchwała nr XLVI/428/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10.XI.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/353/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku (PDF-0,82MB).

 

Uchwała nr XLVII/436/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 9.XII.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/353/2022 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2022 roku (PDF-0,3MB)