Na podstawie zawartego w dniu 17 listopada 2020 r. kolejnego porozumienia z Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzącego Dom Samotnej Matki w Matemblewie, udostępniono miejsca pobytu dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu powiatu kartuskiego.

Schronienia udziela się na wniosek Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kartuskiego zgodnie z § 4 ust. 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Koszt pobytu jednej osoby wynosi 60,00 zł za dobę pobytu. Dotyczy to zarówno osoby dorosłej jak i dziecka.
Porozumienie zostało zawarte od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W dalszym ciągu obowiązuje porozumienie z dnia 15 czerwca 2020 r. z mocą obowiązywania do 31.12.2020 r.

 

Link do strony Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Dom Samotnej Matki w Matemblewie:

https://www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-samotnej-matki-caritas/?portfolioCats=113