Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach organizują:
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW

Pełna treść ogłoszenia do pobrania (PDF-0,5MB)