Spotkanie Wszystko o ubezwłasnowolnieniu 02.10.2019