Szanowni Państwo!

W dniu 10 września br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  ukazało się ogłoszenie Starosty Kartuskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023.

Dlatego też zachęcam wszystkie podmioty do rozpowszechnienia informacji o naborze.

Kandydatów należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 24 września 2019 r. na piśmie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych”.

 

Treść ogłoszenia (Zarządzenie Starosty Kartuskiego nr 113/2019 - PDF - 0,27MB) - do pobrania

Karta zgłoszenia (PDF-0,13 MB) - do pobrania