W dniu 2 października 2019 r. PCPR w Kartuzach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Centrum Integracja z Gdyni wspólnie zorganizowało spotkanie informacyjno – edukacyjne pt.: ”Wszystko o ubezwłasnowolnieniu” dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz stowarzyszeń, fundacji, instytucji pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Kartuskiego. Spotkanie poprowadził w formie wykładów dr. Michał Urban - radca prawny.

Tematyka spotkań obejmowała takie zagadnienia jak : instytucja prawna ubezwłasnowolnienia, czy są inne rozwiązania niż ubezwłasnowolnienie, ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite, przepisy regulujące ubezwłasnowolnienie, jak rozpocząć postępowanie, postępowanie sądowe w sprawie ubezwłasnowolnienia – przebieg i czas trwania. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 20 osób w tym pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, pracownicy ŚDS w Kobysewie, ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. oddział w Dzierżążnie, pracownicy WTZ w Stężycy oraz osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

 

20191002 112815 Large