Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, iż Zarząd PFRON w Warszawie na posiedzeniu w dniu 26.09.2019 r., uchwałą nr 59/2019 r., ustalił termin składania nowych wniosków w ramach obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wnioski przyjmowaną są od 1 października 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.

 

   Przewidziana w programie pomoc udzielana jest na przystosowanie wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych  przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem załączony jest do niniejszego pisma.

 

   Dofinansowanie ze środków PFRON może wynieść 165 000,00 zł, przy czym wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 35 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

Realizatorem programu jest   - Pomorski oddział PFRON, gdzie należy wystąpić z wnioskiem.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.