W dniu 4 października 2019 roku w Kartuskim Centrum Kultury odbyła się już po raz czwarty konferencja szkoleniowa dla grup zawodowych związanych z pomaganiem: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych, kuratorów sądowych, nauczycieli i pedagogów, psychologów pt. „Dziecko – jego rodzina i świat. Pojęcie dobra dziecka w ujęciu terapeutycznym i społecznym”.

Organizatorami konferencji byli: Starosta Kartuski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kartuzach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach, Kartuskie Centrum Kultury oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

Celem tegorocznej konferencji było ukazanie dobra dziecka jako nadrzędnej wartości
i realizowanie go w prawidłowy sposób zarówno w życiu rodzinnym, jak i funkcjonowaniu instytucji pomocowych i placówek oświatowych. Wygłoszone wykłady oraz popołudniowe warsztaty pomogły w wypracowaniu i stosowaniu procedur chroniących dziecko, wskazały również na najczęściej popełniane błędy. Pozwoliły również spojrzeć na dziecko i system rodzinny z pespektywy głębokiej analizy terapeutycznej.

Cześć wykładowa objęła następujące tematy:

Mirosława Śmiałek: „Dobro dziecka nadrzędna wartością w kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym”,

Jolanta Zboińska: "Trudności wieku dojrzewania. Wielka księżna Anastazja",

Anita Sumiła: „Miejsce dziecka w rodzinie w ujęciu terapii systemowej”,

Krzysztof Sarzała: „Centra Pomocy Dzieciom w Polsce. Kompleksowa pomoc pod jednym dachem - nowy, gdański projekt.",

Ela Briz: „Zgubione dziecko…. Kiedy wszyscy chcą dobrze….”,

Bartosz Karcz: „Umysł dziecka w umyśle dorosłego. Psychologiczne aspekty dziecka
w kryzysie rodzinnym”.

W części popołudniowej uczestnicy mogli uczestniczyć w wybranych warsztatach:

Agnieszka Humięcka – "Psychoterapia rodzinna - dla kogo, kiedy i jak? Perspektywa psychoanalityczna.",

Ela Briz – „Przemilczany temat – o nadużyciu seksualnym między rodzeństwem”,

Krzysztof Sarzała – „Ocena ryzyk, krótka interwencja i pomoc psychologiczna w trakcie działań interwencyjnych”,

Karolina Putz – „Proste rozmowy na trudne tematy – podstawy interwencji kryzysowej w sytuacji krzywdzenia dziecka/ dziecięca złość jako wskaźnik krzywdzenia z perspektywy teorii przywiązania”,

Bartosz Karcz – „Umysł dziecka w umyśle dorosłego. Zdolności do mentalizacji u dzieci i dorosłych.”.

W konferencji uczestniczyło 155 osób, a wydarzenie uświetnił poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną Słoneczne Wzgórze w Stężycy.

Galeria zdjęć ze spotkania:

DSC04187 Large Custom

DSC04256 Large Custom

DSC04268 Large Custom

IMG 20191007 WA0002