Zapraszamy organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kartuskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Pragniemy gorąco Państwa zachęcić do składania wniosków drogą elektroniczną, za pomocą systemu dedykowanego do obsługi osób niepełnosprawnych SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON)

Wnioski w formie elektronicznej należy składać do 30 listopada 2019 r. za pomocą systemu SOW.

Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Poniżej link do strony:

https://sow.pfron.org.pl/