Z powodów technicznych, niezależnych od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach został zamknięty nabór składania wniosków drogą elektroniczną, za pomocą systemu dedykowanego do obsługi osób niepełnosprawnych SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie papierowej (tradycyjnej) do 30 listopada 2019 r.
Zapraszamy organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kartuskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.