Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach wydłuża termin składania dokumentów aplikacyjnych na stanowiskopsychologa do dnia 05.12.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa z dnia 04.10.2019 r. umieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach (http://pcpr.kartuzy.ibip.pl/public/?id=232389) oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.