Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach informuje,

że posiedzenia składów orzekających odbywają się również poza godzinami pracy urzędu, w tym w wybrane soboty.