Specjaliści Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 12, będą pełnili dyżury:

  • Poniedziałek od godz. 13:30 do 15:30
  • Wtorek od godz. 15:30 do 17:30
  • Czwartek od godz. 10:00 do 12:00
  • Piątek od godz. 10:00 do 12:00

lub pod nr tel. (58) 684-02-19, 662-016-626