Komunikat z dnia 19.03.2020 r. - uruchomiono skrzynkę do korespondencji z PCPR w Kartuzach