Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach informuje, że jest możliwość uzyskania pomocy prawnej przy użyciu środków komunikacji na odległość.

W tym celu prosimy o kontakt z adwokatem Mariolą Zielińską pod nr tel. 668 695 996

Dni i godziny dyżurów:

  • 07.05.2020 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00
  • 08.05.2020 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00
  • 11.05.2020 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00
  • 14.05.2020 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00
  • 18.05.2020 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00