Szanowni Państwo !!!

Od dnia 29 maja 2020 r. uruchamiamy obsługę klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w siedzibie przy ul. Mściwoja II 20.

Uwaga !!!

Obsługa dotyczy klientów PCPR i PZdsOoN w zakresie:

- odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej  i karty parkingowej oraz złożenia wniosków w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydania karty parkingowej,

- spraw osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków PFRON (likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych, programu pilotażowego „Aktywny samorząd”),

- spraw dot. świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,

- spraw dot. rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo klientów i pracowników obsługa będzie odbywała się tylko w wyznaczonym miejscu – w sali obsługi klienta na zasadzie jeden klient jeden urzędnik. W celu umówienia się na spotkanie należy telefonicznie skontaktować się pracownikiem merytorycznym pod numerami telefonów dedykowanych do konkretnych działów PCPR.

 

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników podczas wizyty w PCPR konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa
i ochrony osobistej. Tj. w szczególności zachowanie odstępu od osób min. 2 m., zakrycie nosa
i ust, założenie rękawiczek ochronnych lub wykonanie dezynfekcja rąk. Zwracamy uwagę,
że w szczególnych sytuacjach osoby oczekujące na załatwienie swojej sprawy mogą zostać poproszone o poczekanie na zewnątrz budynku.

 

Pomimo wprowadzonych sukcesywnie udogodnień, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, przypominamy, że w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20 - wejście główne (przedsionek) w dalszym ciągu jest zainstalowana skrzynka do korespondencji, do której można wrzucać dokumenty, dotyczące spraw pilnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz innych spraw realizowanych przez tut. Centrum. W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw przy wykorzystaniu operatora pocztowego, e-maila,
e-puap.

 

Zalecamy, aby klienci, którzy pragną złożyć uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej
do złożonych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, uzupełnienie braków formalnych we wnioskach – wykonywali to za pośrednictwem poczty poprzez e-puap
oraz skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu do PCPR Kartuzy.

W dalszym ciągu do odwołania wszelkie zapytania i podania proszę również wysyłać
za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem platformy E-PUAP. (poniżej podajemy dane kontaktowe).

 

W przypadku wniosków dotyczących programu „Aktywny samorząd” oraz wniosków                             o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych i wniosków o refundację przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych PFRON za pośrednictwem systemu SOW PFRON lub poczty.

 

To dla nas wszystkich bardzo trudny i wymagający okres, dlatego też mając na uwadze zdrowie naszych klientów oraz pracowników PCPR w Kartuzach prosimy Państwa o zrozumienie
tej wyjątkowej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Prosimy o kontakt pod następującymi telefonami i adresami e-mailowymi lub E-Puap:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20,

Tel:  58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 1, fax: 58 685-33-20 wew. 0

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres elektronicznej skrzynki podawczej: /pcpr_kartuzy/SkrytkaESP

 

Dział pomocy osobom niepełnosprawnym:

Tel.:   58 685-33-20 /  58 684-00-82 wew. 2, 3, 4, 5.  tel. kom.: 883-321-222

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny: tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 2
  • turnusy rehabilitacyjne: tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 3
  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:
    tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 4
  • Program „Aktywny Samorząd”: tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 5

 

Dział świadczeń i pomocy instytucjonalnej:

Tel: 58 685-33-20 / 58 684-00-82  wew. 7 tel. kom.: 795-572-311

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82  wew. 8, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 20

Tel.: 58 685-33-20 / 58 684-00-82 wew. 6, tel. kom.: 883-321-222

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej dla nas i dla Państwa sytuacji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dyrektor PCPR Kartuzy

 /-/ Grzegorz Mikiciuk