Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. 2020, 1871) obowiązującym od 24.10.2020 r. do odwołania, ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).