Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach uprzejmie informuje, że 30 listopada (poniedziałek) br. upływa termin na składanie wniosków (SKRiT) o dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2021.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kartuskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie BIP z informacjami o dofinansowaniu SKRiT