Uwaga wazny komunikat - zdjęcie loga

Pomoc psychologiczna w związku z epidemią koronawirusa COVID-19

Trudna sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa nie pozostaje obojętna dla naszego zdrowia psychologicznego. Pojawiające się napięcie, lęk o przyszłość, możliwa utrata pracy to niektóre stresory, które są przyczyną zakłócenia spokoju wewnętrznego człowieka.

W naszym Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach podjęto inicjatywę w ramach, której psychologowie oferują wsparcie dla osób, które zmagają się z problemami psychicznymi. Bezpłatne wsparcie, które można otrzymać w formie zdalnej jak i osobiście skierowane jest w szczególności do:

  • osób, które znajdują się w kryzysie psychicznym;
  • osób objętych izolacją i kwarantanną;
  • osób, które w związku z epidemią koronawirusa straciły zatrudnienie;
  • personelu medycznego i innych służb, które angażują się w działania związane z walką epidemii.

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z interwentem tutejszego Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach pod nr tel. 58 684 02 19 lub 662 016 626 w godz. od 8:00 do 15:00 w celu ustalenia formy pomocy i skierowania do właściwego specjalisty.


Kierownik
Centrum Interwencji Kryzysowej

/-/  Anna Kuczkowska