W związku z zapytaniami dotyczącymi kontaktów wychowanków pieczy zastępczej z rodziną podczas okresu świąteczno-noworocznego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje, że zgodnie z zaleceniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje, jeśli to możliwe organizację spotkań poza podmiotem pieczy zastępczej lub z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych. Szczegółowe zalecenia znajdą Państwo poniżej.

Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie.

Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej (pdf - 2,8 MB)