Szanowni Państwo!!!

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku pełen zakres obsługi turnusów rehabilitacyjnych jest dostępny w Systemie SOW.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania on-line w zakresie dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (sow.pfron.org.pl).

Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędu (24 godziny/dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie dzięki infolinii SOW pod numerem: 800 889 777 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00.

Osoby niepełnosprawne, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego nadal mogą składać wnioski wraz załącznikami w formie papierowej w siedzibie PCPR w Kartuzach ul. Mściwoja II 20 od dnia 4 stycznia 2020 roku, korzystając np. ze skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do budynku.

Druki wniosków są dostępne na stronie http://pcprkartuzy.pl/dzial-pomocy-osobom-niepelnosprawnym.

Link do Systemu Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/

naklejka SOW w tym urzedzie