ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza zainteresowanych do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotkania z Terpsychorą 2020” realizowanym on-line z wykorzystaniem przesłanego każdemu uczestnikowi materiału szkoleniowego do samokształcenia tańca nagranego na płytę DVD oraz niezbędnych zdalnych konsultacji.

Zapraszamy osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych zainteresowanych wykorzystaniem tańca w procesie rehabilitacji społecznej.

Więcej informacji na stronie:

https://www.artbale.pl/niepelnosprawni/terpsychora-on-line/873-spotkania-z-terpsychora-2020-on-line