Informuje się, że Zarządzeniem Nr 9/2021 z dnia 24 marca 2021r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach ustalono dzień 2 kwietnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, w zamian za święto 1 maja 2021r. przypadające w dzień wolny od pracy (sobota).