Samodzielność- Aktywność- Mobilność- Dostępne mieszkanie – nabór wniosków

 

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu Samodzielność- Aktywność- Mobilność- Dostępne mieszkanie. Wnioski można składać od dnia 3 sierpnia 2022 r. w elektronicznym systemie obsługi wsparcia SOW finansowanego ze środków PFRON. (https://sow.pfron.org.pl)

 

Adresatami programu są osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Celem programu jest dofinansowanie do zmiany miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: Dostępne mieszkanie - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

 

S A M