Samodzielność- Aktywność- Mobilność- Mieszkanie dla absolwenta – NABÓR WNIOSKÓW

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu Samodzielność- Aktywność- Mobilność- Mieszkanie dla absolwenta

Wnioski można składać od dnia 3 sierpnia 2022 r. w elektronicznym systemie obsługi wsparcia SOW finansowanego ze środków PFRON. (https://sow.pfron.org.pl)

 

Adresatami programu są absolwenci szkół, którzy są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym bądź w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym. Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będzie najem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta na cele mieszkaniowe, w związku z rozpoczynaniem aktywności zawodowej.

 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: Mieszkanie dla absolwenta - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

 

S A M