Program „Aktywny samorząd” kierowany jest do osób niepełnosprawnych. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

(aby poprawnie wyświetlić wnioski,

należy otwierać programem Adobe Acrobat Reader DC)

Moduł pierwszy – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Link do wniosków ze strony BIP - kliknij

Moduł drugi - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Link do wniosków ze strony BIP - kliknij